تماس با ما

تلفن

۰۹۱۲۸۶۹۸۸۴۰
۰۵۱۳۸۸۱۸۸۰۱
۰۹۳۳۵۰۹۰۹۱۲

آدرس

خراسان، مشهد رضوی، شهر صنعتی طوس، فاز ۱ خیابان تلاش شمالی، نبش تلاش شمالی ۸

ایمیل

alikashi۵@yahoo.com